A A A

KADRA

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Kozyra - absolwntka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Monika Greguła - wychowawca w grupie 3 i 4 - latków

mgr Edyta Sagan - wychowawca w grupie 4 - latków

mgr Anna Nowakowska - wychowawca w grupie 5 - latków

mgr Anna Kocyła- Wronowska - nauczyciel wspomagający

Karolina Pydyś - pomoc nauczyciela

Joanna Grczyczan - pomoc nauczyciela

 

SPECJALIŚCI

mgr Anna Guz - psycholog

mgr Katarzyna Świniarska - neurologopeda

mgr Aleksandra Brus - fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej