A A A

KADRA

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Kozyra - absolwntka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

 

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Ewelina Marzęda - wychowawca w grupie 3 - latków

mgr Urszula Marzęta - wychowawca w grupie 4 - latków

mgr Kamila Olszak - wychowawca w grupie 5 - latków

mgr Izabela Fit - wychowawca w grupie 5 i 6 - latków

Magdalena Kowalska - pomoc nauczyciela

mgr Anna Kocyła- Wronowska - pomoc nauczyciela

 

SPECJALIŚCI

mgr Karolina Kubera - psycholog

mgr Katarzyna Świniarska - neurologopeda

mgr Aleksandra Korolczuk- logopeda

mgr Aleksandra Berger - gimnastyka korekcyjna

mgr Agata Mitura- terapeuta zajęciowy