A A A

OFERTA

 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • konsultacje z psychologiem,
 • stała opieka logopedyczna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • nauka języka angielskiego,
 • taniec,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne,
 • rytmika,
 • warsztaty teatralne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • wycieczki, imprezy przedszkolne.