A A A

OPŁATY

Czesne w roku 2016/2017 wynosi 260 zł .

 

Czesne obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programowa wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez psychologa, konsultacje z psychologiem,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjne,
 • język angielski,
 • warsztaty teatralne,
 • taniec,
 • rytmikę,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne,
 • wycieczki, imprezy przedszkolne.

 

+ wyżywienie płacone za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu- 5,50 zł stawka dzienna.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie nie jest pobierana.

 

Czesne obejmuje także organizowanie urodzin dziecka w przedszkolu. Chcemy, żeby ten dzień był szczególny dla naszego przedszkolaka, który kończy kolejny rok swojego życia. Dzieci śpiewają Sto Lat, uroczyście krojony jest tort urodzinowy oraz wręczany prezent.

 

OPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ DO 10-go DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA W BIURZE PRZEDSZKOLA LUB NA NUMER KONTA:

04 2030 0045 1130 0000 0934 1200