A A A

OPŁATY

Czesne w roku 2020/2021 wynosi 270 zł .

 

Czesne obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programowa wychowania przedszkolnego,
  • zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone przez psychologa, konsultacje z psychologiem,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia włoski,
  • język angielski,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne,
  • wycieczki, imprezy przedszkolne.

Zajęcia dodatkowo płatne: taniec, karate.

+ wyżywienie płacone za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu 7 zł stawka dzienna.

 

Czesne obejmuje także organizowanie urodzin dziecka w przedszkolu. Chcemy, żeby ten dzień był szczególny dla naszego przedszkolaka, który kończy kolejny rok swojego życia. Dzieci śpiewają Sto Lat, uroczyście krojony jest tort urodzinowy oraz wręczany prezent.

 

OPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ DO 10-go DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA W BIURZE PRZEDSZKOLA LUB NA NUMER KONTA:

04 2030 0045 1130 0000 0934 1200